Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
gmina moszczenica info
REKLAMA

Nieuczciwa konkurencja i problemy z OZE

  • Dodano: piątek, 31 maj 2019 08:12
  • |
  • Autor: D.Markowicz
  • |
  • Odsłon: 1632

Ostatnim czasem dość głośno zrobiło się o sprawie przetargu na OZE, który prowadzi Gmina Moszczenica, lider klastra energii „Biała – Ropa”. O publikację kilku zdań w tej sprawie poprosiła nas Pani Cecylia Czop, która jak sama mówi czuje się pokrzywdzona przez nieuczciwą konkurencję.

 

Nazywam się Cecylia Czop, jestem Prezesem Spółki Doradztwo i Usługi Sp.z o.o. z Krakowa.


Moja firma działa na rynku od 11 lat zdobywając przez ten okres doświadczenie i wiedzę w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w wielomilionowych kontraktach (jako przykład mogę podać Referencje dla RB Services sp. z o. o. sp. k. od Miasta i Gminy Niepołomice na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publiczne oraz domach prywatnych” czy też Referencje dla RB Services sp. z o. o. sp. k. od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”) jak również w wielu mniejszych projektach (kilkunastomilionowych). Wyjaśniając powiem, że Spółka Doradztwo i Usługi Sp. z o.o. jest następcą prawnym pod tytułem ogólnym spółki RB Services Sp. z o.o. Sp.k. (w związku z przejęciem tej spółki).


Spółka ma ugruntowaną pozycję i renomę na rynku usług publicznych czego potwierdzeniem może być np. opinia Przewodniczącego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Pana Andrzej Czerneckiego.


Moja Spółka złożyła ofertę w przetargu na wyłonienie Administratora Projektu: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który to przetarg po raz pierwszy został ogłoszony 24 września 2018. Z uwagi na popełniony błąd w ofercie oferta Spółki została odrzucona i w postępowaniu przetargowym pozostała firma BICO sp. z o.o. W dniu 2 stycznia 2019 r. Bico Group sp. z o.o., z uwagi na niespełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym, została wykluczona z udziału w postępowaniu, a jej oferta odrzucona z uwagi na fakt, że oferent nie wykazał się doświadczeniem i wiedzą wymaganymi w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Prezes T. Przybylski udzielił sam sobie referencji mających jakoby być dowodem na spełnienie warunków udziału w przetargu. W postępowaniu brała udział tylko Bico Group sp. z o.o., tak więc zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych doszło do unieważnienia postępowania. Bico Group sp. z o.o. wniosła następnie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej od „niezgodnych z przepisami ustawy czynności (zaniechań) zamawiającego”. KIO w wyroku sygn. akt KIO 50/19, nie podzieliło zarzutów stawianych Gminie Moszczenica i uznało że po pierwsze Bico Group sp. z o.o. uniemożliwiało zamawiającemu ocenę swego rzeczywistego doświadczenia, po drugie że pomimo wielokrotnych wezwań Zamawiającego do wyjaśnienia deklarowanego doświadczenia, to Bico Group sp. z o.o nie udział żadnych konkretnych odpowiedzi, a jedynie kilkukrotnie powielał te same ogólne cytaty z dokumentacji przetargowej, co nie dawało podstaw do uznania, że usługa, na którą powołuje się, rzeczywiście została wykonana. Informacja ta jest ogólnodostępna, każdy może się zapoznać z tym wyrokiem.


W dniu 15 lutego 2019 r. ponownie został ogłoszony przetarg w przedmiocie wyboru administratora projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. W ramach tego postępowania Spółka Doradztwo i Usługi złożyła prawidłową ofertę oraz Bico Group sp. z o.o., która złożyła wyłącznie tylko formularz oferty oraz dokument JEDZ jednakże nie uzupełniony i nie podpisany podpisem elektronicznym. Spółka Doradztwo i Usługi przedstawiła wymagane warunkami przetargu referencje potwierdzające wiedzę i doświadczenie wraz z wykazem wszystkich wymaganych specjalistów. W dniu 23 kwietnia 2019 r. ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Wówczas prezes P. Przybylski nie tylko że podjął działania dopuszczalne w ramach procedury przetargowej ale nadto w trakcie postępowania odwoławczego przed KIO podjął działania mające na celu oczernienie i zdyskredytowanie mnie oraz firmy. Zaczął artykułować pod moim adresem zniewagi, kłamstwa, pomówienia i oszczerstwa, np. na portalu „Gorlice i okolice” udzielił autoryzowanego wywiadu, w którym wprost zarzuca mi fałszerstwo dokumentów. Motorem tych wszystkich działań może być chęć wpłynięcia na wynik przedmiotowego przetargu publicznego poprzez rozpowszechnianie informacji mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu, a dodatkowo zaszkodzenie mnie i mojej Firmie, czy nawet próba chwilowego wyeliminowania mnie z rynku zamówień, na którym konkurujemy.


Pragnę bardzo mocno podkreślić, że nie miałam powodów dla których miałabym cokolwiek fałszować w tym przetargu. To moja firma posiada wiedzę, doświadczenie zdobyte na przestrzeni 11 lat uczciwej działalności oraz w oparciu o uczciwą konkurencję.


Z uwagi na prowadzony przez P. Przybylskiego nieustający brutalny atak na mnie i na Spółkę, szerokie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, sprawa ta zostanie w najbliższym czasie skierowana na ścieżkę odpowiedniego postępowania sądowego o ochronę dóbr osobistych. Jak również zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa tak w poprzednim jak i w obecnie prowadzonym przez Gminę Moszczenica przetargu oraz zgłoszenie do UOKiK o czyn nieuczciwej konkurencji.


Bo to właśnie dotychczasowa nieposzlakowana renoma mojej firmy i moja zdobyta na przestrzeni 11 lat nieposzlakowanej działalności pozwala mi na udział w przetargach publicznych bez uciekania się do składania nieprawdziwych oświadczeń i w oparciu o uczciwą „walkę” konkurencyjną.

Cecylia Czop

Dodaj komentarz
1. Komentarze może dodawać każdy czytelnik portalu, posiadający lub nie posiadający zarejestrowanego konta.
2. Nie będą publikowane komentarze które zawierają słowa powszechnie używane za wulgarne i obraźliwe.
3. Osoba która poczuła się obrażona przez komentarz może wystąpić o udzielenie adresu IP w celu ustalenia tożsamości obrażającego.
4. Publikowane nie będą komentarze które są skrajnie rasistowskie, antysemickie, szowinistyczne.
5. Publikowanie nie będą komentarze które zawierają reklamy produktów lub usług.
6. Publikowane nie będą komentarze które zawierają uwagi skierowane do redaktorów i moderatorów Moszczenica Info - w tym celu prosimy o kontakt mailowy.
7. Dodając komentarz zgadzasz się na publikacje swojego adresu IP.


Pogoda

 

Logowanie

REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image
Copyright © 2008-2018 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kreacja: Agencja DM