Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
gmina moszczenica info
REKLAMA

Jakie dokumenty są potrzebne u notariusza w zależności od sprawy

  • Dodano: piątek, 30 listopad 2018 16:05
  • |
  • Autor: D.Markowicz
  • |
  • Odsłon: 1246

Przed wizytą w kancelarii notarialnej i podpisaniem umowy warto dowiedzieć się, o jakie formalności powinniśmy zadbać. Przyspieszy to procedurę przygotowania aktu notarialnego i obsługę prawną. Sprawdź, jakie dokumenty należy skompletować, by sprawnie rozwiązać daną sprawę u notariusza.

Podstawowe informacje

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że przedkładane dokumenty muszą być aktualne i oryginalne. Przy dokonywaniu każdej czynności notarialnej, bez względu na jej cel, konieczne okaże się przedstawienie notariuszowi ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Wspomniane dokumenty potwierdzają naszą tożsamość, dlatego tak istotne jest posiadanie ich przy sobie, gdy zamierzamy przystąpić do aktu notarialnego. Opisane wymagania obejmują osoby fizyczne, a w przypadku osób prawnych niezbędne okażą się również umowa spółki oraz aktualny odpis z KRS. Trzeba pamiętać, że kancelaria notarialna jest miejscem, w którym nasze dokumenty (nie tylko te stwierdzające tożsamość, ale też dodatkowe, przedstawiane w zależności od sprawy) zostaną sprawdzone pod kątem ich prawidłowości. Ponadto notariusz oceni, czy stanowią one wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by należycie zabezpieczyć prawa i interesy stron.

 

Sprzedaż lub darowizna działki – jakie dokumenty trzeba przygotować?

Do sporządzenia aktu notarialnego towarzyszącego tej sprawie potrzebne będą dane osobowe kupujących i sprzedających lub obdarowanych: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, PESEL, numer i seria dowodu osobistego bądź paszportu, adres zamieszkania. W przypadku firm trzeba przedstawić aktualny odpis z KRS lub wydruk CEIDG, REGON i NIP. Należy przygotować również numer księgi wieczystej albo odpis z księgi wieczystej oraz jeden z dokumentów stwierdzających podstawę nabycia – wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży bądź darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. W przypadku bycia spadkobiercą konieczne okaże się też przedłożenie zaświadczenia z urzędu skarbowego o wywiązywaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego. Udając się do kancelarii notarialnej celem sporządzenia aktu notarialnego w przypadku sprzedaży lub darowizny działki należy zabrać ze sobą też: wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej; ostateczną decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości, jeżeli następuje podział; zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo jego braku lub też decyzję o warunkach zabudowy oraz zaświadczenie, że grunt jest bądź nie położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

Oprócz danych osobowych sprzedających, kupujących bądź obdarowanych, należy dostarczyć do notariusza numer księgi wieczystej, dokumenty będące postawą nabycia – wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny albo prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. W przypadku spadkobrania trzeba złożyć też zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobiercy z obowiązku podatkowego. Do kancelarii należy dostarczyć również zaświadczenie, że lokal jest bądź nie jest położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Tego rodzaju sprawa wymaga skompletowania takich samych danych osobowych, numeru księgi wieczystej i dokumentów stwierdzających podstawę nabycia, jak w wyżej opisanych przypadkach. Oprócz nich należy złożyć też zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.

 

Ustanowienie hipoteki

Do sporządzania katu notarialnego potrzebna będzie podstawa określająca wierzytelność – np. umowa pożyczki albo kredytu. Trzeba okazać też numer księgi wieczystej, podstawę nabycia nieruchomości bądź prawa oraz zaświadczenie banku w przypadku kredytu bankowego.

 

Testament

Do sporządzenia aktu notarialnego niezbędne okażą się dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia) i powołanych do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia). Dokumenty, które są potrzebne u notariusza w przypadku sporządzania testamentu z zapisem windykacyjnym to również numer księgi wieczystej i zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.

 

Akt poświadczenia dziedziczenia

W przypadku tej sprawy należy dostarczyć do kancelarii notarialnej akt zgonu spadkodawcy, numer PESEL zmarłego, testament spadkodawcy, jeśli został sporządzony, akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia albo akty małżeństwa.

 

Umowa spółki i umowy zawierane przez spółki i przedsiębiorców

W takiej sytuacji u notariusza będą potrzebne następujące dokumenty: odpis z KRS, numer KRS, NIP, REGON, umowa spółki, akt założycielski spółki, statut spółki, uchwała zgromadzenia wspólników wyrażająca zgodę na zbycie, nabycie, obciążenie nieruchomości albo inne zgody wymagane w umowie spółki. W przypadku przedsiębiorców należy przedstawić wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.

 

Umowa majątkowa małżeńska, w tym intercyza

Do sporządzenia aktu notarialnego potrzebne będą dane osobowe małżonków. Należy okazać też odpis skrócony aktu małżeństwa. W sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego trzeba przedstawić notariuszowi intercyzę lub wyrok rozwodowy i dokumenty takie jak w przypadku zbycia nieruchomości lub lokalu.

Warto pamiętać, że przeprowadzenie jakiejkolwiek czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub innym pracownikiem kancelarii. W ten sposób sprawnie uda się ustalić zakres czynności, jakie mają zostać wykonane oraz rodzaj potrzebnych w tym celu dokumentów. Co więcej, niezbędne dokumenty powinny być dostarczone do kancelarii notarialnej co najmniej w dniu poprzedzającym termin dokonani czynności. Wyjątkiem są mniej skomplikowane sprawy, np. sporządzenie testamentu lub pełnomocnictwa.

źródło: Notariusz Derkowska

Komentarze  
-1 #1 Elżbieta 2019-03-17 19:44
Wujek (kawaler)zostawił Testament,w którym zapisał mi mieszkanie - jestem siostrzenicą.Tylko moja mama była mężatką i też nie żyje - zmarła przed wujkiem.Reszta rodzeństwa wujka była stanu wolnego i już nie żyje.Mój brat kawaler też nie żyje.Mam pytanie jakie dokumenty powinnam złożyć ???
Pozdrawiam Elżbieta
Cytować
Dodaj komentarz
1. Komentarze może dodawać każdy czytelnik portalu, posiadający lub nie posiadający zarejestrowanego konta.
2. Nie będą publikowane komentarze które zawierają słowa powszechnie używane za wulgarne i obraźliwe.
3. Osoba która poczuła się obrażona przez komentarz może wystąpić o udzielenie adresu IP w celu ustalenia tożsamości obrażającego.
4. Publikowane nie będą komentarze które są skrajnie rasistowskie, antysemickie, szowinistyczne.
5. Publikowanie nie będą komentarze które zawierają reklamy produktów lub usług.
6. Publikowane nie będą komentarze które zawierają uwagi skierowane do redaktorów i moderatorów Moszczenica Info - w tym celu prosimy o kontakt mailowy.
7. Dodając komentarz zgadzasz się na publikacje swojego adresu IP.


Pogoda

 

Logowanie

REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image
Copyright © 2008-2018 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kreacja: Agencja DM