Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
moszczenica info gmina moszczenica
Artykuły
REKLAMA

Gdzie szukać wiedzy o przetargach budowlanych?

 • Dodano: środa, 26 październik 2022 13:15
 • |
 • Autor: D.Markowicz
 • |
 • Odsłon: 458

Startowanie w przetargach budowlanych wiąże się początkowo z wyjściem ze strefy komfortu. Przedsiębiorca musi porzucić dotychczasowe praktyki pozyskiwania klientów i przygotować ofertę zgodną z prawem zamówień publicznych. Jak to zrobić, żeby nie popełnić błędu? Skąd czerpać wiedzę o procedurach, jakie należy zachować? W tym artykule podpowiadamy, gdzie zdobyć wiedzę o startowaniu w przetargach budowlanych.

 

Przetargi publiczne Bip – dokumenty prawne

Pierwszym krokiem, jaki przedsiębiorca powinien podjąć przy startowaniu w przetargach budowlanych, jest zapoznanie się z podstawami prawnymi. Tych najważniejszych jest co najmniej kilka, a ich czytanie może być kłopotliwe. Nie bez kozery wciąż toczą się procesy odwoławcze realizowane przez KIO, dotyczące interpretacji konkretnych sytuacji w postępowania przetargowych. Wykaz kluczowych aktów normatywnych prezentuje się następująco:

 • Ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019).

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania.

 

Przetargi publiczne Bip – orzecznictwo KIO

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej to skarbnica wiedzy na temat zasad rynku zamówień publicznych. Lekturę poszczególnych wyroków zaleca się jednak głównie regularnym wykonawcom. Poruszane kwestie są zazwyczaj nietypowe, wielokrotnie dotyczą precedensów lub trybów specjalnych, rzadko pojawiających się w przetargach budowlanych.

 

Przetargi publiczne Bip – blogi tematyczne

Przeglądając internet, przedsiębiorca łatwo znajdzie co najmniej kilka miejsc, gdzie publikowane są aktualne informacje z rynku zamówień publicznych. Zanim jednak zwiąże się z wybranym na dłużej, warto zdać sobie sprawę, że:

 • Żaden blog nie jest prowadzony z pasji, z chęci niesienia bezinteresownej pomocy nowym podmiotom. Zazwyczaj wpisów dokonują firmy zajmujące się pomocą prawną, a w ich interesie jest zdobywanie inwestorów z już złożonymi ofertami.

 • Sporo miejsc prowadzonych jest przez ekspertów, a przekazywana wiedza nie odbiega stopniem trudności od zapisów ustawy Prawo zamówień pubicznych.

 • Zawarte porady na temat startu w zamówieniu publicznym są wielokrotnie już nieaktualne.

Biorąc to wszystko pod uwagę najlepszym pomysłem jest zawierzenie instrukcjom opisanym na blogu wyszukiwarki przetargów. Dlaczego?

 

Przetargi publiczne Bipwyszukiwarka przetargów

Wyszukiwarka przetargów https://www.oferent.com.pl to narzędzie agregujące aktualnie prowadzone postępowania z sekcji przetargi budowlane i inne. Oprócz udostępniania wykonawcom przefiltrowanych ogłoszeń, pozwala ono śledzić wyniki, zlecenia czy licytacje komornicze. Serwis prowadzi także blog, na którym każdego miesiąca publikowane są świeże wskazówki dotyczące startowania w zamówieniu publicznym. Skąd pewność, że tak opracowane instrukcje są rzetelne? Platformie zależy na jak największej liczbie składanych ofert. Z tego powodu udostępnia swoje materiały merytoryczne bezpłatnie i dba o ich wysoką jakość.

 

Przetargi publiczne Bip – płatne kursy

Podobny zakres wiedzy jak na blogu oferent.com.pl proponują płatne kursy startowania w zamówieniu publicznym. Wśród dostępnych lekcji znajdą się te dotyczące:

 • Zasad udzielania zamówień publicznych.

 • Trybów postępowania o udzielenia zamówienia.

 • Szacowania wartości zamówienia.

 • Opisu przedmiotu zamówienia.

Wszystko to jest podane w sposób przejrzysty i daje przestrzeń na zadawanie pytań. Zapisanie na kurs swojego pracownika to dobry pomysł. Trzeba jednak mieć na względzie, że skorzystanie z usługi jest płatne.

 

Przetargi publiczne Bip – wideo porady

Innym medium pomagającym początkującym wykonawcom są wideo porady. Dostępne na popularnych serwisach materiały, ogniskują się na podstawowych kwestiach związanych z rynkiem zamówień publicznych. Ich wartość merytoryczna bywa różna. Oparcie swojej wiedzy wyłącznie na wideo poradach może nie być skuteczne. Dużo lepszym pomysłem jest traktowanie ich jako danych uzupełniających do innych źródeł wiedzy o przetargach budowlanych.

 

Przetargi publiczne Bip – podsumowanie

Startowanie w przetargach budowlanych nie jest specjalnie trudne, ale wymaga stosowania odpowiednich przepisów. Aby złożyć skuteczną ofertę, trzeba zadbać o poprawne wypełnienie oferty, o właściwe jej podpisanie, o terminowe zabezpieczenie wadialne, jeśli to jest wymagane. Skąd czerpać wiedzę o koniecznych do zastosowania procedurach? Można zatrudnić specjalistę od zamówień publicznych i wtedy problem sam się rozwiąże. Równie skuteczne może być także zapoznanie się z bazą wiedzy na serwisie oferent.com.pl. Dostępne tam poradniki są darmowe i aktualizowane na bieżąco. Innym pomysłem będzie wyszukanie wideo porad lub zapisanie się na płatne szkolenia. W każdym przypadku warto mieć także zawsze pod ręką postawy prawne, w tym przede wszystkim ustawę Prawo zamówień publicznych.

REKLAMA

Co? Gdzie? Kiedy?

Pogoda

REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA

Logowanie

REKLAMA
REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image

Copyright © 2008-2022 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM